Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Συγκεντρώσεις ενάντια στην Συμφωνία των Πρεσπών την Πέμπτη 24 Γενάρη

Η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής και η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νουν συγκε­ντρώ­σεις — συλ­λα­λη­τή­ρια, την Πέμ­πτη 24 Γενά­ρη, με θέμα: «Όχι στη Συμ­φω­νία Τσί­πρα — Ζάεφ — Όχι στα σχέ­δια ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ — Όχι στον αλυ­τρω­τι­σμό και τον εθνι­κι­σμό — Ναι στη φιλία — αλλη­λεγ­γύη και κοι­νή πάλη των λαών».

Η συγκέ­ντρω­ση στην Αθή­να θα γίνει στις 18.30, στο πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας (πρώ­ην ΕΑΤ — ΕΣΑ) και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, την ίδια ώρα, στο Άγαλ­μα Βενιζέλου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο