Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Κλέβει» την παράσταση το ντέρμπι των «αιωνίων»

Το ντέρ­μπι των «αιω­νί­ων» βρί­σκει τον Ολυ­μπια­κό να πλη­σιά­ζει όλο και περισ­σό­τε­ρο στον τίτλο, αφού βρί­σκε­ται σε εξαι­ρε­τι­κή φόρ­μα. Ωστό­σο και ο Πανα­θη­ναϊ­κός έκα­νε ισο­πα­λί­ες στα ντέρ­μπι με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, δεί­χνο­ντας ότι έχει κίνη­τρο για καλές εμφανίσεις.

Ο Ολυμπιακός

Νίκη­σε τον Άρη και είναι η μονα­δι­κή ομά­δα που έκα­νε δύο νίκες στα πλέι οφ.

Τώρα έχει κερ­δί­σει τα επτά τελευ­ταία για το πρω­τά­θλη­μα και 11 στα 12 τελευ­ταία, με μονα­δι­κή απώ­λεια την ισο­πα­λία με την ΑΕΚ. Επί­σης έχει 15 νίκες στα 17 τελευ­ταία, με ισο­πα­λί­ες με Βόλο και ΑΕΚ.

Ο Ολυ­μπια­κός έχει  φτά­σει συνο­λι­κά χωρίς ήττα 38 αγώ­νες πρω­τα­θλή­μα­τος, μετά την ήττα στην Τού­μπα στις 10 Φεβρουα­ρί­ου 2019.

Δέχτη­κε γκολ από τον Άρη, αφού δεν είχε δεχτεί στα πέντε προη­γού­με­να. Στα εννέα τελευ­ταία δέχτη­κε δύο γκολ, από Άρη και Ξάν­θη, αφού όμως και στα δύο παι­χνί­δια προη­γή­θη­κε 3–0!

Έχει κρα­τή­σει επί­σης το «μηδέν» σε 12 από τους 16 τελευ­ταί­ους αγώ­νες του, και συνο­λι­κά σε 19 από τους 28 αγώ­νες του.

Δέχτη­κε δύο από τον Άρη στην κανο­νι­κή διάρ­κεια, ενώ δεν είχε δεχτεί περισ­σό­τε­ρα από ένα γκολ στα 28 προη­γού­με­να. Το παι­χνί­δι εκεί­νο με τον Άρη είναι το μονα­δι­κό από τα τελευ­ταία 38 πρω­τα­θλή­μα­τος, που δέχτη­κε πάνω από ένα γκολ.

Στο Κύπελ­λο είναι στα ημι­τε­λι­κά, όπου έχα­σε το πρώ­το παι­χνί­δι από τον ΠΑΟΚ στην Τού­μπα με 3–2.

Στην κανονική περίοδο

Έγι­νε η τρί­τη ομά­δα στην ιστο­ρία, που δεν έχει χάσει παί­ζο­ντας με όλες τις ομά­δες από δύο φορές. Για τον Πανα­θη­ναϊ­κό το 1963–64 και τον ΠΑΟΚ το 2018–19 αυτό σήμαι­νε και αήτ­τη­το πρωτάθλημα.

Μπή­κε στα πλέι οφ 14 βαθ­μούς μπρο­στά από τον ΠΑΟΚ και 15 από την ΑΕΚ.

Έφτα­σε τα 53 γκολ και έχει πάλι την καλύ­τε­ρη επίθεση.

Πέτυ­χε δύο φορές από πέντε γκολ σε αγώ­να του, τέσ­σε­ρις φορές από τέσ­σε­ρα και άλλες δύο φορές από τρία γκολ.

Δεν σκό­ρα­ρε σε τρία ματς, στα 0–0 σε Ξάν­θη, Βόλο και με την ΑΕΚ.

Έχει μακράν την καλύ­τε­ρη άμυ­να με εννέα γκολ.

Στη νίκη επί του Πανιω­νί­ου με τα τρία γκολ που πέτυ­χε στα πρώ­τα εννέα λεπτά, έκα­νε ρεκόρ του γρη­γο­ρό­τε­ρου 3–0 στην ιστο­ρία της Α’ Εθνικής/Super League.

Ο Ολυμπιακός εντός έδρας

Ο Ολυ­μπια­κός είναι αήτ­τη­τος και σκο­ρά­ρει και στα 25 τελευ­ταία παι­χνί­δια της έδρας του. Έχει κερ­δί­σει τα επτά τελευ­ταία μετά την ισο­πα­λία με τον ΠΑΟΚ, βάζο­ντας 21 γκολ.

Ο ΠΑΟΚ είναι η μονα­δι­κή ομά­δα, που δεν έχα­σε φέτος στο «Γεώρ­γιος Καραϊ­σκά­κης», η τελευ­ταία ομά­δα που του έκο­ψε βαθ­μούς αλλά και η τελευ­ταία που νίκη­σε στο Νέο Φάληρο.

Ο Ολυ­μπια­κός έχει 21 νίκες και μια ισο­πα­λία στα 22 τελευ­ταία γηπεδούχος.

Έχει δεχτεί επτά γκολ στο «Γεώρ­γιος Καραϊ­σκά­κης», από τα 10 συνο­λι­κά.  Τα τρία από αυτά από τον Άρη. Μόνη ομά­δα που έχει προη­γη­θεί είναι ο ΠΑΟΚ.

Το παι­χνί­δι με τον Άρη για την κανο­νι­κή διάρ­κεια, είναι το μονα­δι­κό από τα τελευ­ταία 33 πρω­τα­θλή­μα­τος στην έδρα του, που δέχτη­κε πάνω από ένα γκολ. Βέβαια συνέ­βη το ίδιο με τη Λαμία, αλλά για το Κύπελλο.

Ο Παναθηναϊκός

Ξεκί­νη­σε τα πλέι οφ με ισο­πα­λί­ες 1–1 με την ΑΕΚ, τυπι­κά εκτός έδρας, και 0–0 με τον ΠΑΟΚ, συνε­χί­ζο­ντας την καλή πορεία που είχε στο τέλος της κανο­νι­κής περιόδου.

Έχει νική­σει επτά από τα 11 τελευ­ταία παι­χνί­δια πρω­τα­θλή­μα­τος, ενώ είχε μόλις πέντε στα πρώ­τα 17.  Μάλι­στα σε αυτά τα 17 πρώ­τα δεν κατά­φε­ρε να νική­σει δύο δια­δο­χι­κά. Ακο­λού­θη­σαν πέντε νίκες στη σειρά.

banner aggoulesΕίναι πέντε παι­χνί­δια αήτ­τη­τος, μετά την ήττα από την ΑΕΚ στην κανο­νι­κή περί­ο­δο. Είναι η μονα­δι­κή του ήττα στα 11 τελευ­ταία στο πρωτάθλημα.

Έχει δύο ήττες στα 20 τελευ­ταία, από Ολυ­μπια­κό και ΑΕΚ, ενώ είχε χάσει τα τέσ­σε­ρα από τα οκτώ πρώτα.

Έκα­νε τρεις ισο­πα­λί­ες στα τελευ­ταία τέσ­σε­ρα, αφού δεν είχε καμία στα οκτώ προη­γού­με­να. Κρά­τη­σε το «μηδέν» με τον ΠΑΟΚ, αφού είχε δεχτεί γκολ και στα πέντε προη­γού­με­να παι­χνί­δια του. Έχει δεχτεί μόλις έξι γκολ στα 13 τελευταία.

Δεν έχει δεχτεί πάνω από ένα γκολ στα τελευ­ταία 18 παι­χνί­δια πρω­τα­θλή­μα­τος. Στις 10 Νοεμ­βρί­ου είχε δεχτεί δύο από την ΑΕΚ. Στα 10 πρώ­τα είχε δεχτεί πέντε φορές δύο ή περισ­σό­τε­ρα γκολ!

Έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ στο πρώ­το ημί­χρο­νο στα τελευ­ταία 15 παι­χνί­δια, αυτό από τον Αρα­ού­χο της ΑΕΚ.

Στην κανο­νι­κή περί­ο­δο τερ­μά­τι­σε τέταρτος.

Στο Κύπελ­λο απο­κλεί­στη­κε στα προη­μι­τε­λι­κά χάνο­ντας δύο φορές από τον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας

Ο Πανα­θη­ναϊ­κός δεν έχει νίκη στα τρία τελευ­ταία, δύο με την ΑΕΚ και ένα με τον Αστέ­ρα Τρί­πο­λης. Στα τελευ­ταία 10 εκτός έδρας έχει δύο νίκες, δια­δο­χι­κές μάλι­στα σε Ξάν­θη και Λάρι­σα μέσα σε επτά μέρες.

Εκτός έδρας έχει χάσει τρία παι­χνί­δια, από Άρη, Ολυ­μπια­κό και ΑΕΚ, όσα έχει χάσει και στην έδρα του, από ΟΦΗ, Ξάν­θη και ΑΕΛ.

Έχει χάσει μόνο δύο από τα 12 τελευ­ταία, αυτά από τον Ολυ­μπια­κό και την ΑΕΚ, έχο­ντας τέσ­σε­ρις νίκες και έξι ισοπαλίες.

Έχει σκο­ρά­ρει σε 10 από τα 14 παι­χνί­δια του εκτός έδρας. Αλλά με την ΑΕΛ ήταν η δεύ­τε­ρη φορά μόλις που πέτυ­χε δύο γκολ. Το είχε κάνει μόνο στην Τού­μπα, όπου πήρε 2–2.

Στην κανονική διάρκεια

Έβα­λε 11 γκολ εκτός έδρας, έξι ομά­δες έβα­λαν περισ­σό­τε­ρα, αλλά μόνο δύο είχαν καλύ­τε­ρη άμυ­να από τα 12 που έχει δεχτεί.

Μεταξύ τους

Παί­ζουν για τρί­τη φορά στην ίδια σεζόν για το πρω­τά­θλη­μα, για πρώ­τη φορά μετά από 38 χρό­νια! Ήταν τη σεζόν 1981–82, όταν έπαι­ξαν μπα­ράζ για το πρω­τά­θλη­μα στο Βόλο. Στις 29 Ιου­νί­ου 1982 ο Ολυ­μπια­κός νικού­σε τον Πανα­θη­ναϊ­κό με 2–1. Στην κανο­νι­κή διάρ­κεια Ολυ­μπια­κός — Πανα­θη­ναϊ­κός 1–1 στις 6 Σεπτεμ­βρί­ου 1981 και Πανα­θη­ναϊ­κός — Ολυ­μπια­κός 1–1 στις 31 Ιανουα­ρί­ου 1982.

Επί­σης τρία επί­ση­μα στη σεζόν είχαν παί­ξει το 2008, αλλά το ένα ήταν για το Κύπελ­λο, όταν και βρέ­θη­καν αντί­πα­λοι στο θεσμό για τελευ­ταία φορά.

Ο Ολυ­μπια­κός νίκη­σε 1–0 τον Ιανουά­ριο, αφού είχε πάρει 1–1 στο «Σπύ­ρος Λού­ης» στον πρώ­το γύρο. Είναι αήτ­τη­τος στα πέντε τελευ­ταία με τον Πανα­θη­ναϊ­κό με δύο νίκες και τρεις ισο­πα­λί­ες, και οι τρεις με 1–1.

Ο Ολυ­μπια­κός έχει κερ­δί­σει δύο από τα επτά τελευ­ταία και ο Πανα­θη­ναϊ­κός δύο από τα 11 τελευταία.

Στα έξι τελευ­ταία — χωρίς το μηδε­νι­σμό — δεν έχει κατα­φέ­ρει μια από τις δύο ομά­δες να βάλει περισ­σό­τε­ρα από ένα γκολ στο ντέρ­μπι. Ο Ολυ­μπια­κός έχει να το κάνει από το 3–0 του 2016 και ο Πανα­θη­ναϊ­κός από τον Φεβρουά­ριο του 2015 σε μια νίκη με 2–1 γηπεδούχος.

Παί­ζουν μήνα Ιού­νιο για πρώ­τη φορά από το 1992, όταν στην τελευ­ταία αγω­νι­στι­κή έφερ­ναν 1–1 στο Νέο Φάλη­ρο (38’ κεφα­λιά Σοφια­νό­που­λος — 66’ πέναλ­τι Σαραβάκος)

Μεταξύ τους με τον Ολυμπιακό γηπεδούχο

Ο Ολυ­μπια­κός νίκη­σε 1–0 τον Ιανουά­ριο, αφού ο Πανα­θη­ναϊ­κός είχε πάρει δύο ισο­πα­λί­ες στη σει­ρά με 1–1. Το Μάρ­τιο του 2018, ισο­φα­ρί­ζο­ντας στο τέλος, και το Νοέμ­βριο του 2018, με τον Ολυ­μπια­κό να ισο­φα­ρί­ζει στο τέλος.

Είχε προη­γη­θεί το 3–0 του Ολυ­μπια­κού τον Νοέμ­βριο του 2016, μια τρί­τη νίκη στη σει­ρά στην έδρα του. Ο Πανα­θη­ναϊ­κός νίκη­σε για τελευ­ταία φορά το Μάρ­τιο του 2014, με εκεί­νο το εντυ­πω­σια­κό 3–0.

Από τότε ο Ολυ­μπια­κός έχει τέσ­σε­ρις νίκες και δύο ισο­πα­λί­ες. Η νίκη εκεί­νη του Πανα­θη­ναϊ­κού είναι η μονα­δι­κή στις 13 τελευ­ταί­ες επι­σκέ­ψεις του στον Ολυ­μπια­κό. Οι «ερυ­θρό­λευ­κοι» έχουν έξι νίκες, ενώ άλλα έξι ήταν ισόπαλα.banner skliros aprilis

Η ιστορία

Νίκες Ολυ­μπια­κού: 46

Ισο­πα­λί­ες: 47

Νίκες Πανα­θη­ναϊ­κού: 30

Με γηπε­δού­χο τον Ολυμπιακό

Νίκες Ολυ­μπια­κού: 27

Ισο­πα­λί­ες: 22

Νίκες Πανα­θη­ναϊ­κού: 12

Τα παι­χνί­δια της κανο­νι­κής περιόδου

22.09.2019: Πανα­θη­ναϊ­κός — Ολυ­μπια­κός 1–1 (90’ πέναλ­τι Μολό — 36’ σουτ Γκε­ρέ­ρο. Ο Ζοζέ Σα απέ­κρου­σε πέναλ­τι του Μακέντα)

05.01.2020: Ολυ­μπια­κός — Πανα­θη­ναϊ­κός 1–0 (74’ σουτ Ελ Αραμπί)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο