Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ σήμερα Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020

 Κλή­ρω­ση ΛΟΤΤΟ Σάβ­βα­το 18/1/2020: Κλή­ρω­ση ΛΟΤΤΟ σήμε­ρα και μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώ­θη­κε κατά τη δια­λο­γή της 208ης κλή­ρω­σης σήμε­ρα (ΣΑΒΒΑΤΟΥ 18/1/2020) οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας θα μοι­ρα­στούν €300.000 τουλάχιστον.

Λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε τους τυχε­ρούς αριθ­μούς και τη δια­λο­γή στο atexnos.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο