Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ Σαββάτου 30 Νοεμβρίου 2019: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση ΛΟΤΤΟ Σαβ­βά­του 30 Νοεμ­βρί­ου 2019: €800.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στη σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση του ΣΑΒΒΑΤΟΥ 30/11/2019 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώ­θη­κε κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2074ης κλή­ρω­σης του ΛΟΤΤΟ.

lotto23

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο