Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ Τετάρτη 29/1/2020: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση ΛΟΤΤΟ 29/1/2020: €350.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στη σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση (ΤΕΤΑΡΤΗΣ 29/1/2020 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ  που σημειώ­θη­κε κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2091ης κλή­ρω­σης του ΛΟΤΤΟ.

Οι  τυχε­ροί αριθμοί

27 20 8 9 29 38

και έξτρα αριθ­μός 5

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο