Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 10/7/2021: Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση ΛΟΤΤΟ 10/7/2021 — Κλή­ρω­ση 2221: €1.200.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν σήμε­ρα (Σάβ­βα­το 10/7/2021) οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας  του  ΛΟΤΤΟ στην κλή­ρω­ση 2221 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώ­θη­κε κατά τη δια­λο­γή της 220ης κλήρωσης.

Λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε τους τυχε­ρούς αριθ­μούς και τη δια­λο­γή στο atexnos.gr

 

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο