Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 11/1/2020: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

ΛΟΤΤΟ — Κλή­ρω­ση 2087 — Σάβ­βα­το 11/1/2020:  €300.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στη σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση (ΣΑΒΒΑΤΟΥ 11/1/2020) μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώ­θη­κε κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2086ης κλή­ρω­σης του ΛΟΤΤΟ.

49 40 17 20 42 2 5

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο