Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 15/1/2022: Δείτε LIVE την κλήρωση και πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση ΛΟΤΤΟ 15/1/2022- Κλή­ρω­ση 2277: Το μεγα­λύ­τε­ρο έπα­θλο των τελευ­ταί­ων 10 ετών διεκ­δι­κούν οι παί­κτες του  ΛΟΤΤΟ στη σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση. Τα 6,7 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, που κλη­ρώ­νει το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ, είναι το υψη­λό­τε­ρο δια­νε­μό­με­νο ποσό στην πρώ­τη κατη­γο­ρία του ΛΟΤΤΟ από το καλο­καί­ρι του 2011.

Λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε τους τυχε­ρούς αριθ­μούς και τη δια­λο­γή στο atexnos.gr

4    45    37    39    30     16   και έξτρα αριθ­μός   44

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο