Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 19/1/2022: Τζακ ποτ — Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση ΛΟΤΤΟ 19/1/2022- Κλή­ρω­ση 2276: Ένα (1) τυχε­ρό δελ­τίο βρέ­θη­κε στην 1η κατη­γο­ρία (6άρια) κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2276ης κλή­ρω­σης του ΛΟΤΤΟ που κερ­δί­ζει το ποσό των €6.786.005,48. Σήμε­ρα θα έχου­με τυχε­ρό ή ΤΖΑΚ-ΠΟΤ;

Λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε τους τυχε­ρούς αριθ­μούς και τη δια­λο­γή στο atexnos.gr

3    37    26    35    7    6  και έξτρα αριθ­μός    31

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο