Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 23/3/2022: Δείτε LIVE την κλήρωση και πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση ΛΟΤΤΟ 23/3/2022- Κλή­ρω­ση 2294 Ένα (1) τυχε­ρό δελ­τίο βρέ­θη­κε στην 1η κατη­γο­ρία (6άρια) κατά τη σημε­ρι­νή δια­λο­γή της 2293ης κλή­ρω­σης του ΛΟΤΤΟ που κερ­δί­ζει το ποσό των €857.559,58. Σήμε­ρα, δεδο­μέ­νου ότι έσπα­σε το σερί των ΤΖΑΚ-ΠΟΤ το ΛΟΤΤΟ θα μοι­ρά­σει €300.00

Λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε τους τυχε­ρούς αριθ­μούς και τη δια­λο­γή στο atexnos.gr

14    28     46    5     24     35  και έξτρα αριθ­μός   8

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο