Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση ΠΡΟΤΟ Κυριακή 31/5/2020: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση ΠΡΟΤΟ Κυρια­κή 31/5/2020:  €290.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στη σημε­ρι­νή κλή­ρω­σης ΠΡΟΤΟ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 31/5/2020 μετά το τζακ ποτ  που σημειώ­θη­κε κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2110ης κλή­ρω­σης του ΠΡΟΤΟ.

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο