Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση ΠΡΟΤΟ Κυριακή 7/6/2020: Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση ΠΡΟΤΟ Κυρια­κή 7/6/2020: Στην προη­γού­με­νη 2112η κλή­ρω­ση του ΠΡΟΤΟ, είχα­με τζακ ποτ  οπό­τε σήμε­ρα τους τυχε­ρούς της 1ης κατη­γο­ρί­ας τους περι­μέ­νει ποσό €330.000 τουλάχιστον.

Δεί­τε τους τυχε­ρούς αριθμούς 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο