Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση ΠΡΟΤΟ Πέμπτη 12/3/2020: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση ΠΡΟΤΟ Πέμ­πτη 12/3/2020: Στην προη­γού­με­νη 2103η κλή­ρω­ση του ΠΡΟΤΟ, είχα­με τζακ ποτ  οπό­τε σήμε­ρα τους τυχε­ρούς της 1ης κατη­γο­ρί­ας τους περι­μέ­νει ποσό €210.000 τουλάχιστον.

proto 12 3 2020

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο