Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση ΠΡΟΤΟ 1/11/2020: Δείτε LIVE την κλήρωση και τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση ΠΡΟΤΟ 1/11/2020:  €150.000  θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στην σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1/11/2020 μετά το  τζακ ποτ που σημειώ­θη­κε κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2154ης κλή­ρω­σης του ΠΡΟΤΟ

proto12

Λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 το θέμα θα ενη­με­ρω­θεί τους τυχε­ρούς αριθμούς

 

belogiannis ploumpidis banner

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο