Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση ΠΡΟΤΟ 18/2/2024: Τζακ ποτ — Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση ΠΡΟΤΟ 18/2/2024 — Κλή­ρω­ση 2649: €300.00 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στη σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση της Πέμ­πτης 15/2/2024 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώ­θη­κε κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2648ης κλή­ρω­σης του ΠΡΟΤΟ

Δεί­τε LIVE την κλή­ρω­ση και λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε στο Ατέ­χνως τους τυχε­ρούς αριθμούς

https://ekdoseis-atexnos.gr/book/%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CE%AF-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%BF-%CF%80/

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο