Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση ΠΡΟΤΟ 21/9/2021: Τζακ ποτ — Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση ΠΡΟΤΟ 21/9/2021 — Κλή­ρω­ση 2273:  €150.000  θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στην σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση της Τρί­τη 16/9/2020, μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώ­θη­κε κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2272ης κλή­ρω­σης του ΠΡΟΤΟ.

proto 2273

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

21

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο