Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση ΠΡΟΤΟ 24/5/2020: Νέο τζακ ποτ — Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση ΠΡΟΤΟ 24/5/2020:  €270.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στην επό­με­νη κλή­ρω­ση της Πέμ­πτης 28/05/2020 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώ­θη­κε κατά τη σημε­ρι­νή δια­λο­γή της 2109ης κλή­ρω­σης του ΠΡΟΤΟ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο