Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση Τζόκερ Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ 12/1/2020: : €1.100.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στη σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση 2087 (ΚΥΡΙΑΚΗ 12/1/2020) μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώ­θη­κε κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2086ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ.

Οι τυχε­ροί αριθμοί:

14  28  18  24  7

και αριθ­μός τζό­κερ:  2

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο