Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση Τζόκερ Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ 12/3/2023- Κλή­ρω­ση 2569:  €9.000.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στην σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση της Κυρια­κής 12/3/2023 δεδο­μέ­νου ότι κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2568ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ είχα­με τζακ ποτ .

Κλήρωση Τζόκερ 12/3/2023: Δείτε LIVE την κλήρωση και πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο