Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση Τζόκερ Κυριακή 19/1/2020: Δείτε πρώτοι στο atexnos.gr τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ Κυρια­κή 19 Ιανουα­ρί­ου 2020: €800.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στη σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση 2089 (ΚΥΡΙΑΚΗΣ 19/01/202019) μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ  που σημειώ­θη­κε κατά τη σημε­ρι­νή δια­λο­γή της 2088ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ.

Η κατά­θε­ση δελ­τί­ων μέχρι τις 21.30

Λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε στο atexnos.gr τους τυχε­ρούς αριθμούς.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο