Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση Τζόκερ Κυριακή 31/5/2020: Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση ΤΖΟΚΕΡ Κυρια­κή 31/5/2020: €9.000.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στη σημε­ρι­νή Κλή­ρω­ση Τζό­κερ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 31/05/2020 μετά το τζακ ποτ που σημειώ­θη­κε κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2134ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο