Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση Τζόκερ Πέμπτη 16/1/2020: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ 16/1/2020:  Ένα (1) τυχε­ρό δελ­τίο βρέ­θη­κε στην 1η κατη­γο­ρία (5+1) κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2087ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ που κερ­δί­ζει το ποσό των €1.403.012,03. Το εν λόγω δελ­τίο φέρει και 19 (δεκα­εν­νέα ) επι­τυ­χί­ες στην 2η κατη­γο­ρία. Έτσι σήμε­ρα  ποσό είναι «μικρό», περί­που 300.000 ευρώ.

Λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε στο atexnos.gr τους τυχε­ρούς αριθμούς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο