Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση Τζόκερ Πέμπτη 19/12/2019: Ακόμη ένα ΤΖΑΚ-ΠΟΤ — Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ Πέμ­πτη 19/12/2019: Ακό­μη ένα ΤΖΑΚ-ΠΟΤ κατά τη δια­λο­γή της 2080ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ και ο κου­μπα­ράς γεμί­ζει. €3.473.839 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στην επό­με­νη κλήρωση .

Οι τυχε­ροί αριθμοί

10 35 32 24 40

και αριθ­μός τζό­κερ ο  13

tzoker tuxeroi arithmoi 19 12 2019

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο