Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση Τζόκερ Πέμπτη 19/12/2019: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ Πέμ­πτη 19/12/2019:  €3.400.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στη σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση (ΠΕΜΠΤΗΣ 19/12/2019) μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώ­θη­κε κατά τη προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2079ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ.

Οι τυχε­ροί αριθμοί

10 35 32 24 40

και αριθ­μός τζό­κερ ο  13

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο