Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση τζόκερ Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020: Μοιράζει €8.400.000 τουλάχιστον

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ Πέμ­πτη 2 Ιανουα­ρί­ου 2020: Μετά από 9 συνε­χό­με­να ΤΖΑΚ-ΠΟΤ €8.400.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στη σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση (ΠΕΜΠΤΗ 2/1/2020) του ΤΖΟΚΕΡ.

Η κατά­θε­ση δελ­τί­ων ολο­κλη­ρώ­νε­ται στις 21:30. Λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 θα δημο­σιεύ­σου­με τους τυχε­ρούς αριθμούς.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ τους τυχε­ρούς αριθ­μούς και τη διαλογή

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο