Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση Τζόκερ Πέμπτη 2/1/2020: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ Πέμ­πτη 2 Ιανουα­ρί­ου 2020: Μετά από 9 συνε­χό­με­να ΤΖΑΚ-ΠΟΤ €8.400.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στη σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση (ΠΕΜΠΤΗ 2/1/2020) του ΤΖΟΚΕΡ.

Οι τυχε­ροί αριθ­μοί στην απο­ψι­νή κλή­ρω­ση 2084 του Τζό­κερ είναι:

3 30 6 40 43

Και Τζό­κερ ο αριθ­μός  18

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο