Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση Τζόκερ Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020: Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ Πέμ­πτη 23 Ιανουα­ρί­ου 2020: €1.300.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στη σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση 2090 (Πέμ­πτη 22/01/202019)  μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤπου σημειώ­θη­κε κατά τη σημε­ρι­νή δια­λο­γή της 2089ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ.

Η κατά­θε­ση δελ­τί­ων μέχρι τις 21.30

Λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε στο atexnos.gr τους τυχε­ρούς αριθμούς.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο