Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ  19/1/2020: Μετά το διπλό τζακ ποτ της προη­γού­με­νης κλή­ρω­σης αυξη­μέ­νο θα είναι το ποσό για τους τυχε­ρούς τόσο της 1ης κατη­γο­ρί­ας όσο και της δεύ­τε­ρης κατη­γο­ρί­ας του ΤΖΟΚΕΡ.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο