Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση τζόκερ 12/5/2022: Τζακ ποτ — Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ 12/5/2022- Κλή­ρω­ση 2439: Ένα (1) τυχε­ρό δελ­τίο βρέ­θη­κε στην 1η κατη­γο­ρία (5+1) κατά τη σημε­ρι­νή δια­λο­γή της 2438ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ που κερ­δί­ζει το ποσό των €6.311.027,88. Σήμε­ρα, δεδο­μέ­νου ότι έσπα­σε το σερι των τζακ ποτ το ΤΖΟΚΕΡ θα μοι­ρά­σει €600.000 τουλάχιστον

Δεί­τε LIVE την κλή­ρω­ση και λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε στο Ατέ­χνως τους τυχε­ρούς αριθμούς

     27     33     23     19     8 

και αριθ­μός τζό­κερ:    7

vivlio mpelogiannis

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο