Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση τζόκερ 12/7/2022: Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ 12/7/2022- Κλή­ρω­ση 2465: Ένα (1) τυχε­ρό δελ­τίο βρέ­θη­κε στην 1η κατη­γο­ρία (5+1) κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2464ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ που κερ­δί­ζει το ποσό των €3.190.742,39. Σήμε­ρα που μοι­ρά­ζει  €600000 του­λά­χι­στον θα έχου­με τυχε­ρό ή τζακ ποτ;

Δεί­τε LIVE την κλή­ρω­ση και λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε στο Ατέ­χνως τους τυχε­ρούς αριθμούς

 2     26     18     23     6

 και αριθ­μός τζό­κερ:  3

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο