Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση τζόκερ 13/12/2020: Διπλό τζακ ποτ — Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ 13/12/2020: €600.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στη σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση της Κυρια­κής 13/12/2020 μετά το τζακ ποτ που σημειώ­θη­κε κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2218ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ.

Δεί­τε τους τυχε­ρούς αριθμούς

 23 41 29 3 36

και αριθ­μός τζο­κερ 19

tzoker 13 12

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο