Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση τζόκερ 13/7/2021: Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ  13/7/2021 — Κλή­ρω­ση 2310: Σε 600.00 ευρώ ανέρ­χε­ται το ποσό που διεκ­δι­κούν από­ψε Τρί­τη 13/7/2021 οι παί­κτες του ΤΖΟΚΕΡ, μετά την ανεύ­ρε­ση ενός υπερ­τυ­χε­ρού στην κλή­ρω­ση της περα­σμέ­νης Κυρια­κής 13/7/2021. Έσπα­σε έτσι ένα σερί 16 συνε­χό­με­νων τζακ ποτ .

Δεί­τε LIVE την κλή­ρω­ση και λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε στο Ατέ­χνως τους τυχε­ρούς αριθμούς

 

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο