Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση Τζόκερ 18/10/2020: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ 18/10/2020: €900.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στη σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 18/10/2020 μετά το τζακ ποτ που σημειώ­θη­κε κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2193ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ

18 10 tzoker

mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο