Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση τζόκερ 19/9/2021: Τακ ποτ — Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ  19/9/2021 — Κλή­ρω­ση 2339: Σε €1.400.000 του­λά­χι­στον ανέρ­χε­ται το ποσό που διεκ­δι­κούν από­ψε Κυρια­κή 16/9/2021 οι παί­κτες του ΤΖΟΚΕΡ, μετά το  τζακ ποτ που σημειώ­θη­κε κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2338ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ.

Οι τυχε­ροί αριθμοί

 8 39 14 41 43

και αριθ­μός τζό­κερ: 16

tzoker 2339

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο