Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση Τζόκερ 2/1/2020: Δείτε πρώτοι στο atexnos.gr τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ Πέμ­πτη 2 Ιανουα­ρί­ου 2020: Κλή­ρω­ση τζό­κερ Πέμ­πτη 2 Ιανουα­ρί­ου: €8.400.000 του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στη σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση (ΠΕΜΠΤΗ 2/1/2020) μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώ­θη­κε κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2083ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ

Η κατά­θε­ση δελ­τί­ων ολο­κλη­ρώ­νε­ται στις 21:30. Λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 θα δημο­σιεύ­σου­με τους τυχε­ε­ρούς αριθμούς.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ τους τυχε­ρούς αριθ­μούς και τη διαλογή

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο