Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση τζόκερ 2/1/2022: Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ  2/1/2022- Κλή­ρω­ση 2384:  Σε €700.000 του­λά­χι­στον ανέρ­χε­ται το ποσό που διεκ­δι­κούν από­ψε ΚΥΡΙΑΚΉ 2/1/2022 οι παί­κτες του ΤΖΟΚΕΡ μετά το  τζακ ποτ που σημειώ­θη­κε κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2383ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ.

Δεί­τε LIVE την κλή­ρω­ση και λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε στο Ατέ­χνως τους τυχε­ρούς αριθμούς

 23    16    1    11    4 

και αριθ­μός τζό­κερ: 20

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο