Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση Τζόκερ 2/6/2020: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ 2/6/2020:  €10.000.000 θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στην σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση της της ΤΡΙΤΗΣ 2/6/2020 μετά το τζακ ποτ που σημειώ­θη­κε κατά τη προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2135ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ.

Οι τυχε­ροί αριθμοί

tzoker55

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο