Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση τζόκερ 20/2/2022: Στη Λέσβο κατατέθηκε το δελτίο που κερδίζει 8,7 εκατ ευρώ

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ  202/2022- Κλή­ρω­ση 2404: Στo νησί της Λέσβου κατα­τέ­θη­κε το χρυ­σό δελ­τίο που κέρ­δι­σε το ποσό των 8.724.744 ευρώ στην κλή­ρω­ση του ΤΖΟΚΕΡ του ΟΠΑΠ τη Κυρια­κή 20 Φεβρουα­ρί­ου 2022.

Το τυχε­ρό δελ­τίο, σύμ­φω­να με την ιστο­σε­λί­δα stonisi.gr, παί­χτη­κε σε πρα­κτο­ρείο του ΟΠΑΠ στο Μακρύ Γυα­λό. Ο υπερ­τυ­χε­ρός έπαι­ξε ένα δελ­τίο των 10 ευρώ και αριθ­μούς δικής του επι­λο­γής και κέρ­δι­σε το αστρο­νο­μι­κό ποσό.

Πρό­κει­ται για το μεγα­λύ­τε­ρο δια­νε­μό­με­νο ποσό στην πρώ­τη κατη­γο­ρία του παι­χνι­διού τους τελευ­ταί­ους 18 μήνες, μετά από συνε­χό­με­να τζακ ποτ.

Δεί­τε  τους τυχε­ρούς αριθμούς

 2    31    14    38    25

και αριθ­μός τζό­κερ: 1

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο