Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση Τζόκερ 23/1/2020: Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ Πέμ­πτη 23 Ιανουα­ρί­ου 2020: Μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ  που σημειώ­θη­κε κατά την  προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2089ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ στη σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση 2090 (Πέμ­πτη 22/01/202019)  οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας θα μοι­ρα­στούν €1.300.000 τουλάχιστον

Οι τυχε­ροί αριθμοί

3 25 12 8 31

και αριθ­μός τζό­κερ:  σε 2′

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο