Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση Τζόκερ 3/9/2020: Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ 3/9/2020: Ένα (1) τυχε­ρό δελ­τίο βρέ­θη­κε στην 1η κατη­γο­ρία (5+1) κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2175ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ, μετά τα συνε­χή τζακ ποτ, που κερ­δί­ζει το ποσό των €5.109.564,79. Σήμε­ρα  ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2020 οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας θα μοι­ρα­στούν του­λά­χι­στον 600.000 ευρώ.

Λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε στο Ατέ­χνως τους τυχε­ρούς αριθμούς

ekdoseis atexnos banner4

 

 

 

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο