Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση τζόκερ 30/11/2021: Τζακ ποτ — Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ  30/11/2021 — Κλή­ρω­ση 2370:  Σε €600.0 του­λά­χι­στον ανέρ­χε­ται το ποσό που διεκ­δι­κούν από­ψε Τρί­τη 25/11/2021 οι παί­κτες του ΤΖΟΚΕΡ, δεδο­μέ­νου ότι κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2369ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ δε σημειώ­θη­κε  τζακ ποτ.

Δεί­τε LIVE την κλή­ρω­ση και λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε στο Ατέ­χνως τους τυχε­ρούς αριθμούς

 29    4     37    43    24

και αριθ­μός τζό­κερ:   2

tzoker 2370

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο