Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση Τζόκερ 30/7/2020: Δείτε πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ 30/7/2020: €4.700.000 τ του­λά­χι­στον θα μοι­ρα­στούν οι τυχε­ροί της 1ης κατη­γο­ρί­ας στη σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση της ΠΕΜΠΤΗΣ 30/7/2020 μετά το τζακ ποτ που σημειώ­θη­κε κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2160ης κλή­ρω­σης του ΤΖΟΚΕΡ.

Λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης δεί­τε στο Ατέ­χνως τους τυχε­ρούς αριθμούς

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο