Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλήρωση τζόκερ 31/5/2022: Δείτε LIVE την κλήρωση και πρώτοι τους τυχερούς αριθμούς

Κλή­ρω­ση Τζό­κερ 31/5/2022- Κλή­ρω­ση 2447: Ένα (1) τυχε­ρό δελ­τίο βρέ­θη­κε στην 1η κατη­γο­ρία (5+1) κατά την προη­γού­με­νη δια­λο­γή της 2446ης κλή­ρω­σης του Κλή­ρω­ση Τζό­κερ 31/5/2022- Κλή­ρω­ση 2447:  που κέρ­δι­σε το ποσό των €2.448.902,43. Χωρίς τζακ ποτ το ΤΖΟΚΕΡ στη σημε­ρι­νή κλή­ρω­ση της Τρί­της 31/5/2022 μοι­ρά­ζει  €600.000 τουλάχιστον

Δεί­τε LIVE την κλή­ρω­ση και λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα μετά την ολο­κλή­ρω­ση της κλή­ρω­σης που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για τις 22.00 δεί­τε στο Ατέ­χνως τους τυχε­ρούς αριθμούς

 29    10    30     43    11

και αριθ­μός τζό­κερ:   6

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο