Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλείνουν σχολεία λόγω κορονοϊού

Στη δημο­σιό­τη­τα έδω­σε το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας λίστα με σχο­λεία ή τμή­μα­τα σχο­λεί­ων, τα οποία θα παρα­μεί­νουν κλει­στά τις επό­με­νες ημέ­ρες, λόγω κορωνοϊού.

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, τα σχο­λεία ή τα τμή­μα­τα αυτών που ανα­στέλ­λουν τη λει­τουρ­γία τους, είναι τα εξής:

– 2ο Γενι­κό Λύκειο Και­σα­ρια­νής (έως 27 Σεπτεμβρίου)

– 2ο Δημο­τι­κό Βου­τών Ηρα­κλεί­ου (έως 27 Σεπτεμβρίου)

– 2ο Γυμνά­σιο Πύρ­γου Ηλεί­ας: Ανα­στέλ­λει τη λει­τουρ­γία του μόνο το τμή­μα Β5 έως 27 Σεπτεμβρίου

– Δημο­τι­κό Σχο­λείο Ειδι­κής Αγω­γής Καλ­λι­θέ­ας Λήμνου (έως 18 Σεπτεμβρίου)

– Νηπια­γω­γείο Ειδι­κής Αγω­γής Καλ­λι­θέ­ας Λήμνου (έως 18 Σεπτεμβρίου)

– 7ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Αλε­ξάν­δρειας Ημα­θί­ας (έως 18 Σεπτεμβρίου)

Ακο­λου­θεί η λίστα, όπως δημο­σιεύ­θη­κε στην ιστο­σε­λί­δα του υπουρ­γεί­ου Παιδείας:

KLEISTA SXOLEIA

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο