Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλειστά τα σχολεία αύριο Τετάρτη στην Αττική

Τα σχο­λεία πρω­το­βάθ­μιας και δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης καθώς και οι βρε­φο­νη­πια­κοί σταθ­μοί θα παρα­μεί­νουν κλει­στά και την Πέμ­πτη 27 Ιανουα­ρί­ου σε όλη την Αττι­κή, ανα­κοί­νω­σε πριν από λίγα λεπτά ο περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής Γιώρ­γος Πατούλης.

Αδιευ­κρί­νι­στο αν αύριο θα γίνουν μαθή­μα­τα με τηλεκ­παί­δευ­ση. Ανα­μέ­νε­ται ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Παιδείας.

 

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο