Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη προσαγωγή δύο μαθητών στην Πάτρα

«Καταγ­γέλ­λου­με την απα­ρά­δε­κτη προ­σα­γω­γή δύο μαθη­τών του 4ου Γυμνα­σί­ου Πάτρας, ανά­με­σά τους του προ­έ­δρου του 15μελούς και μέλους της ΚΝΕ, από αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις, στο σχο­λείο τους, που βρί­σκε­ται υπό κατά­λη­ψη για την κατα­δί­κη του εγκλή­μα­τος στα Τέμπη», ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η ΚΝΕ.

«Κάτω από την κατα­κραυ­γή μαθη­τών, γονέ­ων, αλλά και την παρέμ­βα­ση του Ν. Καρα­θα­να­σό­που­λου, βου­λευ­τή Αχα­ΐ­ας του ΚΚΕ, και του Κ. Πελε­τί­δη, δημάρ­χου Πάτρας, οι μαθη­τές αφέ­θη­καν ελεύθεροι.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, την ίδια ώρα που χύνει κρο­κο­δεί­λια δάκρυα για το έγκλη­μα στα Τέμπη και κάνει πως κατα­νο­εί τη δικαιο­λο­γη­μέ­νη οργή του λαού και της νεο­λαί­ας, στέλ­νει αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις να προ­σα­γά­γουν μαθη­τές Γυμνασίου!

Τίπο­τα, όμως, δεν στα­μα­τά την οργή της νέας γενιάς και την από­φα­σή της το έγκλη­μα στα Τέμπη να μη συγκα­λυ­φθεί, αντι­θέ­τως να απο­κα­λυ­φθούν και να κατα­δι­κα­στούν οι δια­χρο­νι­κές ευθύ­νες όλων των κυβερ­νή­σε­ων, του κρά­τους, της εται­ρεί­ας για το έγκλη­μα», επι­ση­μαί­νει η ΚΝΕ και καταλήγει:

«Να είναι σίγου­ροι: Το έγκλη­μα στα Τέμπη δεν θα ξεχα­στεί! Στους δρό­μους του αγώ­να θα κερ­δί­σει η ζωή!».

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο