Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κολωνάκι: Βρέθηκε οπλοστάσιο σε διαμέρισμα

Οπλα και σφαί­ρες εντο­πί­στη­καν σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι σε απο­θή­κη που είχε ενοι­κια­στεί από ναυ­τι­λια­κή εται­ρεία, στο Κολωνάκι.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, κατά τη διάρ­κεια εργα­σιών που γίνο­νταν στο χώρο επί της οδού Νεο­φύ­του Δού­κα, εντο­πί­στη­καν μετα­ξύ άλλων, του­λά­χι­στον τέσ­σε­ρις καρα­μπί­νες, εκα­το­ντά­δες σφαί­ρες αλλά και γεμι­στή­ρες όπλων.

Ο χώρος, όπως και το οικο­δο­μι­κό τετρά­γω­νο, έχει απο­κλει­στεί από την Αστυ­νο­μία ενώ κλι­μά­κιο της Κρα­τι­κής Ασφά­λειας πραγ­μα­το­ποιεί έρευ­να εντός της αποθήκης.

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο