Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κολωνός: Απορρίφτηκε το αίτημα της μητέρας της 12χρονης για αποφυλάκιση

Απορ­ρί­φθη­κε, κατά πλειο­ψη­φία, η αίτη­ση της μητέ­ρας της 12χρονης από τον Κολω­νό, για αντι­κα­τά­στα­ση της προ­σω­ρι­νής της κρά­τη­σης με περιο­ρι­στι­κούς όρους.

Το αίτη­μα της 37χρονης μητέ­ρας απορ­ρί­φθη­κε από το Συμ­βού­λιο Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών, με το σκε­πτι­κό ότι η κατη­γο­ρού­με­νη για μαστρο­πεία της κόρης της είναι ύπο­πτη τέλε­σης νέων αξιό­ποι­νων πρά­ξε­ων εάν αποφυλακιστεί.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η 37χρονη μητέ­ρα αρνεί­ται όσα της απο­δί­δο­νται υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι εκεί­νη είχε καταγ­γεί­λει τον Ηλία Μίχο, ο οποί­ος κατη­γο­ρεί­ται ότι βία­ζε και εξέ­δι­δε την κόρη της ενώ και η ίδια 12χρονη έχει υπο­στη­ρί­ξει πως η μητέ­ρα της δεν γνώ­ρι­ζε τίποτα .

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο