Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κολωνός — Βιασμός 12χρονης: Συνελήφθη ο 57χρονος «Μιχάλης» που φέρεται να είχε ρόλο βοηθού του Μίχου

Συνε­λή­φθη, πριν από λίγο με ένταλ­μα της ανα­κρί­τριας, ο 57χρονος που η ίδια η 12χρονη, στον Κολω­νό, έχει κατο­νο­μά­σει ως «ο Μιχά­λης». Ο κατη­γο­ρού­με­νος φέρε­ται να είχε ρόλο «βοη­θού» του κατη­γο­ρού­με­νου Ηλία Μίχου στην σεξουα­λι­κή βία και εκμε­τάλ­λευ­ση του κοριτσιού.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες του Αθη­ναϊ­κού — Μακε­δο­νι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων από αστυ­νο­μι­κές πηγές, η σύλ­λη­ψη του 57χρονου, από αστυ­νο­μι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Προ­στα­σί­ας Ανη­λί­κων, έγι­νε στο σπί­τι του, στην περιο­χή του Πειραιά.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο