Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κομοτηνή: Νεκρό κοριτσάκι από πυρκαγιά σε παράπηγμα που προκλήθηκε από θερμαντικό σώμα

Επτά­χρο­νο κορι­τσά­κι έχα­σε τη ζωή του από πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε, χθες τα μεσά­νυ­χτα, στον συνοι­κι­σμό Αλάν Κογιού, ανα­το­λι­κά της πόλης της Κομοτηνής.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που παρα­χώ­ρη­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία, η φωτιά εκδη­λώ­θη­κε, από άγνω­στη μέχρι στιγ­μής αιτία, σε παρά­πηγ­μα (σ.σ. πρό­χει­ρη κατα­σκευή από ξύλα, σίδε­ρα και νάι­λον), σε συνοι­κι­σμό όπου δια­μέ­νουν Ρομά και για την κατά­σβε­ση επι­χεί­ρη­σαν έντε­κα πυρο­σβέ­στες με τέσ­σε­ρα οχήματα.

Επί­σης, σύμ­φω­να με ασφα­λείς πλη­ρο­φο­ρί­ες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, εντός του παρα­πήγ­μα­τος, κατά την εκδή­λω­ση της φωτιάς, εκτός από την ανή­λι­κη που εντο­πί­στη­κε χωρίς τις αισθή­σεις της, βρι­σκό­ταν ο πατέ­ρας και τα αδέλ­φια της, οι οποί­οι πρό­λα­βαν να εξέλ­θουν χωρίς να υπο­στούν τραυ­μα­τι­σμό, ενώ η μητέ­ρα ανα­ζη­τή­θη­κε και εντο­πί­στη­κε λίγο αργό­τε­ρα εκτός της οικί­ας. Προ­α­νά­κρι­ση για τα αίτια της φωτιάς που είχε ως κατά­λη­ξη τον θάνα­το της ανή­λι­κης, διε­ξά­γει η πυροσβεστική.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι η φωτιά προ­κλή­θη­κε από θερ­μα­ντι­κό σώμα που χρη­σι­μο­ποιού­σε η οικο­γέ­νεια για να ζεσταθεί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο